گروه جریان خون به مغز محافظت از پوست پوسیدگی دندان

گروه: جریان خون به مغز محافظت از پوست پوسیدگی دندان پوکی استخوان سلامت نیوز آب مروارید مبتلا شدن مروارید استخوان سلامتی بیماری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آیا از همه پرسی جهت آخر دادن به مشاجرات استفاده نکنیم / مجید انصاری

معاون سابق حقوقی مدیر جمهوری گفت: می توانیم از راهکار همه پرسی که در قانون اساسی آینده نگری شده، در مواردی که منجر به اختلاف نظر جدی سیاسی یا اقتصادی هست، بهره

آیا از همه پرسی جهت آخر دادن به مشاجرات استفاده نکنیم / مجید انصاری

مجید انصاری: آیا از همه پرسی جهت آخر دادن به مشاجرات استفاده نکنیم

عبارات مهم : سیاسی

معاون سابق حقوقی مدیر جمهوری گفت: می توانیم از راهکار همه پرسی که در قانون اساسی آینده نگری شده، در مواردی که منجر به اختلاف نظر جدی سیاسی یا اقتصادی هست، بهره گیریم. هنگامی که این راهکار وجود دارد و می تواند به مشاجرات آخر دهد آیا از این ظرفیت استفاده نکنیم.

حجت الاسلام مجید انصاری معاون سابق حقوقی مدیر جمهوری در گفت وگو با ایرناپلاس در تحلیل سخنان امشب حسن روحانی گفت: نمی دانم آقای روحانی دقیقا چه موضوعی را به عنوان همه پرسی یا رجوع به آرای عمومی مد نظر دارند، چون نه در 22 بهمن و نه امشب جهت آن مصداق تعیین نکردند. ولی درخواست کردند این توصیه را تأکید کنند که ما جهت برون رفت از پرسشها و بحران ها و ایجاد انسجام در قانون اساسی راهکار داریم و هیچ بن بستی وجود ندارد و اگر مباحث منشا اختلافات جدی باشند، لاینحل نیستند.

مجید انصاری: آیا از همه پرسی جهت آخر دادن به مشاجرات استفاده نکنیم

آیا از همه پرسی جهت آخر دادن به مشاجرات استفاده نکنیم / مجید انصاری

انصاری ادامه داد: قانون اساسی ما یک قانون اساسی کارآمد و مترقی است و فصل پنجم آن حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن را مشخص کرده هست. اصل 57 این فصل، قوای حاکم یعنی مجریه و مقننه و قضاییه را مطرح می کند و در اصل 58 قانونگذاری را از طریق قوه مقننه با حضور منتخب مردم تعریف کرده است که با طی مراحلی جهت دو قوه دیگر ابلاغ می شود. بنابراین حق حاکمیت ملت از طریق نمایندگان و با تصویب قوانین و مقررات و گزینش وزرا انجام می شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در اصل 59 ولی یک شیوه بسیار راهگشایی آینده نگری شده است است که ممکن است مباحث مهمی در عرصه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیش آید که به علت اهمیت عنوان یا اختلاف نظر جدی راجع به آن امکان حل مسئله از طریق مجلس میسر نباشد یا جهت انسجام زیاد و تقویت انسجام ملی مورد نیاز باشد در چنین موضوعاتی ما قانونگذاری را مستقیما به رأی مردم واگذار کنیم و نه از طریق نمایندگان آنان. اصل 59 به این عنوان مهم پرداخته و تأکید می کند که در پرسشها مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه به عمومی به آرای مردم صورت گیرد و ملاحظه می کنید که قید پرسشها بسیار مهم هم آمده است و این راهکار بسیار مناسب است که البته باید به تصویب دو سوم نمایدگان مجلس هم برسد. به عنوان نمونه راجع به بعضی پرسشها سیاست داخلی و خارجی یا انتخابات و یا بعضی قوانین که مورد مشاجره بوده و است می توان به آرای عمومی مراجعه کرد.

معاون سابق حقوقی مدیر جمهوری گفت: می توانیم از راهکار همه پرسی که در قانون اساسی آینده نگری شده، در مواردی که منجر به اختلاف نظر جدی سیاسی یا اقتصادی هست، بهره

انصاری تصریح کرد: آقای روحانی درخواست کردند در صحبت های خود بگویند که این راهکار در قانون اساسی وجود دارد. ولی هنگامی که صحبت از رفراندوم به میان می آید بعضی جریانات سیاسی یا اشخاص از روی آگاهی یا یا ناآگاهی این مسئله را مساوی با نوعی تجدید نظر خواهی در بعضی خطوط نظام یا ساختار نظام تلقی می کنند و به همین علت علیه آن موضع می گیرند. در حالی که عوض کردن ساختار اساسی نظام راهکار دیگری دارد و آن به بازبینی در قانون اساسی مربوط می شود.

او تأکید کرد: عوض کردن اصولی در قانون اساسی در فصل چهاردهم و اصل 177 قانون اساسی آمده است که فرایندی پیچیده و طولانی هم دارد و یک بار هم در طول چهل سال گذشته نظام از این راهکار استفاده و در قانون اساسی بازبینی کرده هست. لذا مراجعه به آرای عمومی جهت پرسشها بسیار مهم غیر از بازبینی در قانون اساسی است و روش متعارفی محسوب می شد که در بسیاری از کشورها به آسانی مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان نمونه اخیرا کشورهای اروپایی جهت جدایی یا ادامه حضور در اتحادیه اروپا همه پرسی برگزار کردند. بنابر این ما نیز می توانیم از این راهکار که در قانون اساسی آینده نگری شده است در مواردی که منجر به مشاجره یا اختلاف نظر جدی سیاسی یا اقتصادی است بهره گیریم و در جایی که این راهکار وجود دارد و می تواند به مشاجرات آخر دهد آیا از این ظرفیت استفاده نکنیم.

واژه های کلیدی: سیاسی | قانون | استفاده | قانون اساسی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz